بایگانی برچسب ها: سامانه سناد

آدرسهای جدید سامانه سناد | ابتدایی – متوسطه اول – متوسطه دوم

آدرسهای جدید سامانه سناد | ابتدایی – متوسطه اول – متوسطه دوم

با توجه به ایجاد تغییر در آدرس های سامانه سناد در مقاطع مختلف؛ جهت ورود به سامانه سناد می توانید از آدرسهای جدید سامانه سناد که در زیر معرفی شده است استفاده نمایید. جهت ورود به سامانه سناد هر مقطع بر روی عنوان آن کلیک نمایید. ( دی 98)آدرسهای جدید سامانه سناد برای مقاطع پیش،ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم آدرس جدید سامانه سناد مدارس ابتدایی https://schsnd.medu.ir آدرس جدید سامانه سناد مدارس پیش دبستانی p-snd.medu.ir  آدرس جدید سامانه ...

ادامه مطلب