ضمن خدمت فرهنگیان

نمونه سوال و محتوای دوره ضمن خدمت آشنایی با برنامه ملی شهاب

با توجه به آغاز ثبت نام دوره ضمن خدمت آشنایی با برنامه ملی شهاب، در این پست از زودفایلز میتوانید نمونه سوال و محتوای دوره ضمن خدمت آشنایی با برنامه ملی شهاب را رایگان دریافت نمایید.

دانلود محتوای دوره ضمن خدمت آشنایی با برنامه ملی شهاب

 دانلود محتوای دوره ضمن خدمت شهاب 

دانلود رایگان سوالات دوره ضمن خدمت برنامه ملی شهاب

سوالات رایگان طرح شهاب – اذربایجان شرقی – 98

( احتمالا سوالات ازمون اصلی با این سوالات متفاوت باشد لذا توصیه میشود منتظر انتشار سوالات امروز باشید یا حتما از فایل محتوا به صورت همزمان استفاده نمایید. )

سوالات ازمون اصلی ضمن خدمت شهاب امروز ( 11 خردادماه 99 )

حدود 14 صفحه سوال از ازمون امروز  ( سوالات به مرور کامل تر خواهد شد ) + سوالات رایگان در یک فایل که جست و جو را اسان تر خواهد کرد  – خرید با قیمت 4000 تومان ( در صورتی که فایل را یکبار خریداری نموده اید، دوباره آن را دریافت کنید)

برای پیدا کردن پاسخ ها از جست و جوی کل سوال خود داری کرده و فقط کلمات کلیدی سوالات را جست و جو کنید.

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 نمونه سوالات دوره های قبل ضمن خدمت شهاب

توجه : همین سوالات در برخی از سایتها و کانال ها در حال فروش است !  

ارزشیابی عوامل آموزشی و تربیتی از دانش آموزان در برنامه ملی شهاب بر چه اساسی می باشد ؟

 موارد الف و ج صحیح می باشد

برنامه ریزي وهماهنگی براي استفاده دانش آموزان داراي استعداد هاي برتر از امکانات علمی وتحقیق محلی از وظایف کدام ستاد است؟

ستاد اجرایی استان

 برنامه ریزي و هماهنگی براي استفاده دانش آموزان داراي استعداد هاي برتر از امکانات علمی و تحقیقی محلی از وظایف کدام ستاد می باشد ؟

شوراي راهبردي

 تدوین برنامه و محتواي آموزشی و توجیهی عوامل اجرایی برنامه ملی شهاب درصد ستاد و صف بر عهده کدام یک از موارد زیر می باشد؟

کمیته علمی و فنی

تعریف نخبگی چیست ؟

همه موارد

 تهیه برنامه سالانه و برآورد بودجه مورد نیاز و پیشنهاد به شوراي راهبري برنامه ملّی شهاب براي تصویب و پیگیري تامین بودجه از وظایف کدام ستاد می باشد ؟

ستاد مرکزي وزارت

چشم انداز برنامه ملی شهاب چیست ؟

 همه موارد صحیح می باشد

دانش آموزي که به محیط زیست حساسیت خاصی دارد در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد ؟

علوم تجربی

 دانش آموزي که ایده ها واحساسات خودرا به طور صریح ومودبانه بیان می کند در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد؟

اجتماعی

 دانش آموزي که براي پیدا کردن دوست وهمبازي از روش هاي مختلفی استفاده می کند در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد؟

اجتماعی

 دانش اموزي که در بیان ایده ها واحساسات خود از حرکات فیزیکی و ایما استفاده می کند در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد؟

حرکتیورزشی

 دانش آموزي که در مقایسه با همسالان درك مطلب او سریع تر وبهتر است در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد؟

کلامی

 دانش آموزي که درك احساسات دیگران و همدلی با همسالان در رفتار او مشهود است در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار میگیرد ؟

اجتماعی

 دانش آموزي که کنجکاوانه به مشاهده دقیق موجودات و پدیده هاي طبیعی می پردازد در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد ؟

علوم تجربی

 دانش آموزي که می تواند محاسبات را به صورت ذهنی انجام دهد در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد ؟

ریاضی

 دانش آموزي که میتواند رویدادهاي واقعی زندگی را با معیارها والگوهاي دینی مقایسه وارزیابی کند در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد؟

فرهنگ دینی

 دانش آموزي که نسبت به همسالان از قدرت تجسم بیشتري برخوردار است در کدام یک از گويه ها مورد بررسی قرار می گیرد ؟

فضایی

 دانش آموزي که نسبت به همسالان از قدرت تجسم بیشتري برخوردار است در کدام یک از گویه ها مورد بررسی قرار می گیرد ؟

فضایی

 دبیري شوراي راهبردي برنامه ملی شهاب در بنیاد ملی نخبگان بر عهده کیست ؟

مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزي بنیاد نخبگان

 در برنامه ملی شهاب شناسایی دانش آموزان با استعداد برتر بر چه اساسی صورت می گیرد؟

ارزشیابی مستمر ممتد و مستند معلمان

در چه صورت دانش آموز از فرایند هدایتی برنامه ملی شهاب خارج خواهد شد ؟

 همه موارد صحیح می باشد

کمیته علمی فنی برنامه ملی شهاب زیر نظر کدام ستاد کار می کنند ؟

 ستاد مرکزي وزارت

مراحل مسیر نخبگی چیست؟

 استعداد ،  کسب خبرگی ، اثر گذاري در جامعه

 مهمترین اصل برنامه ملی شهاب که در مصوبات هیئت امناي بتیاد ملی نخبگاهن برآن تاکید شده است چیست؟

افراد شناسایی شده در بستر زندگی معمول وتحصیل عادي خود مسیر تعالی خودرا پیش گیرند

مهمترین ضرورت اجراي موفق برنامه ملی شهاب چیست ؟

همه موارد صحیح می باشد

 مهمترین مولفه چرخه نخبگی در دوران…..تا……برخورداري از استعداد برتر نسبت به دیگر همسالان است.

خردسالیجوانی

 نظارت بر حسن جریان امور واجراي دقیق سیاست ها وبرنامه هاي مصوب شوراي راهبري برنامه ملی شهاب از وظایف کدام ستاد می باشد؟

ستاد مرکزي وزارت

 نظارت مستمر بر فرآیند هاي شناسایی،جذب وپشتیبانی دانش اموزان داراي استعداد هاي برتر وهدایت آن ها از وظایف کدام ستاد؟

ستاد اجرایی استان

 نظارت و ارزیابی مستمر بر اجراي برنامه ملی شهاب به منظور تحقق ماموریت و اهداف آن و اصول حاکم بر برنامه از وظایف کدام ستاد می باشد ؟

شوراي راهبردي

هدف برنامه ملی شهاب چیست ؟

 همه موارد

 هدف غایی برنامه ملی شهاب چیست ؟

شناسایی افراد مستعد و هدایت در مسیر نخبگی

  اطلاعیه ثبت نام در دوره ضمن خدمت آشنایی با برنامه ملی شهاب در سال 1399

ضمن تبریك به مناسبت فرارسیدن سال نو در راستای اجرای برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر ( شهاب ) و با عنایت به بخشنامه ابلاغ شده توسط وزیر محترم آموزش و پرورش به شماره 189969 / 104 مورخ 21 / 10 / 1398 اداره كل امور اداری و تشكیلات در نظر دارد با همكاری مركز ملی استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش جهت اجرای دوره آموزشی آشنایی با برنامه ملی شهاب (ویژه مدیران، معاونان و كارشناسان مناطق و مشاوران دوره متوسطه اول و كاركنان شاغل در مدارس ابتدایی ) با كد 99506139 به مدت 16 ساعت ، اقدام نماید . لذا توجه همكاران را به نكات ذیل جلب می نماییم :

مهلت ثبت نام در آزمون ضمن و زمان برگزاری آزمون خدمت برنامه ملی شهاب

 •  زمان ثبت نام از 6 فروردین 1399 لغایت اول خرداد 1399 می باشد
 •  زمان آزمون یازدهم خردادماه 1399 می باشد

درصورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، همكاران می توانند با شماره 82284176 جناب آقای تقی پور ، رئیس گروه برنامه ملی شهاب تماس حاصل نمایند .

همچنین ببینید :

کلمات کلیدی : طرح شهاب – نمونه سوالات دوره طرح شهاب – اموزش ثبت نام دوره طرح شهاب – سایت ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان طرح ملی شهاب – ادرس ثبت نام در طرح شهاب ضمنخدمت – نحوه ورود به سایت ثبت نام – نمونه سوالات ازمون ضمن خدمت طرح ملی شهاب – دانلود رایگان سوالات ضمن خدمت شهاب ابتدایی – زمان ثبت نام طرح ملی شهاب – مهلت ثبت نام طرح شهاب – نمونه سوال و محتوای دوره ضمن خدمت آشنایی با برنامه ملی شهاب

 

‫23 دیدگاه ها

 1. باسلام از شما در گذاشتن نمونه سوال با دانلود رایگان ممنونم.اجرتان با امام زمان

 2. سلام لطفا” نمونه سئوالات رایگان آشنایی با برنامه ملی شهاب را اگرکسی سراغ داردبه ایمیل من ارسال کندباتشکر

 3. با سلام اگر میشه نمونه سوالات رایگان طرح ملی شهاب رو تو سایت تون بزارید ما یازدهم خرداد امتحان داریم ممنون میشم از لطف شما

 4. لطفاً نمونه سوال رایگان طرح ملی شهاب را درصورت ممکن ارسال فرمایید.
  باتشکر

 5. لطفاً نمونه سوالات رایگان طرح ملی شهاب را درصورت ممکن ارسال فرمایید. ممنون ومتشکرم

 6. میگم ۱۰تاسوال گذاشتین انتظار دارین ما چطور۲۰تاسوال راجواب بدیم
  مسخره کردین؟؟?؟؟؟؟؟؟؟؟!!¡!!!!!

  1. حدود 30 سوال !
   ضمنا فعلا همین سوالات در دسترس است و در روز امتحان سوالات اصلی و کامل تر منتشر خواهد شد.

 7. درجواب دوستی که طلبکارانه فرمودند مارا مسخره کرده اید
  من یک اشتباه انجام دادم از یکی از سایتهای کلاهبردار همین سوالات را با مبلغ زیادی خرید کردم ولی بعد دیدم اینجا رایگان گذاشتن
  باتشکر از مدیریت محترم سایت

 8. باسلام لطفاً همه سؤالات تستی طرح ملی شهاب را بگذارید. نه یک قسمت کم را

 9. سلام . خواستم ازتون تشکر کنم . همه سوالات دقیق همینایی بودن که شما لطف کردین و اینجا گذاشتین . دست گلتون درد نکنه . بازم ممنون. موفق و سربلند باشید . از بزرگواران، شیخی- مهدی پور-نواندیش- نیکوکار- طوفانی هم تشکر ویژه دارم. اگه کسی یادم رفته باید ببخشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا