بخشنامه های آموزش و پرورشمطالب ویژه

راهنماي مصاحبه داوطلبان ازمون انتصاب مدیران

در این پست از زودفایلز راهنماي مصاحبه داوطلبان پست مديريت مدارس ویژه ازمون انتصاب مدیران قرار گرفته است .  مدیرانی که در آزمون انتصاب مدیران مدارس شرکت کرده اند مطالعه نمایند.

در این زمینه ببینید : نمونه سوالات مصاحبه مدیران مدارس  1399-1400

مقدمه :

مدرسه به عنوان يك سازمان يادگيرنده نقش مهمي در توسعه پايدارجامعه دارد چرا كه به موضوع مهم تربيت انسان ها مي پردازد.منابع انساني ارزشمندترين منابع سازماني محسوب مي شوند كه با دانش، كوشش، هماهنگي و بهره گيري از تمام ظرفيت ها ، اهداف سازماني را محقق مي كنند.

منابع انساني داراي توانايي ها و قابليت هاي بالقوه اي هستند كه با برنامه ريزي و مديريت در محيط سازماني فعليت مي يابند. دستيابي به اين مهم نيازمند درك و شناخت جامع از افراد و فراهم آوردن شرايط مناسب براي كار و تلاش است.يكي از راهكارهاي مهم براي تحقق اين امر قرار دادن افراد در جايگاه و مسئوليت مناسب با آگاهي، توانايي، تجارب و قابليت هاي آنان است.مديران به واسطه وظايف و اختياراتي كه بر عهده دارند، مي توانند نقش بسزايي در راهبري و هدايت سازمان ها بر عهده داشته باشند .

لذا فرايند انتخاب و انتصاب آنان بايد آگاهانه، هوشمندانه وبا آينده نگري انجام شود تا افراد شايسته بر مسند مديريت كار آمد مدارس بنشينند.در همين راستا بر آن هستيم تا با تعريف فرايندي روشن و شفاف مبتني بر صداقت و كارايي، افراد شايسته اي را براي مديريت مدارس اين ركن اصلي نظام تعليم و تربيت انتخاب كنيم .

اهداف:

.1 ارزيابي توانمندي ها و تشخيص ميزان قابليت هاي داوطلبان پست مديريت مدارس.

.2 استفاده بهينه از ظرفيت منابع انساني موجودو بهره مندي از تخصص و تجربه نيروهاي كار آمد.

.3 يكسان سازي و وحدت رويه در انتخاب و انتصاب مديران مدارس.

.4 ارتقاء كيفيت آموزشي، پرورشي اداري و اجرايي مدارس.

.5 رعايت اصل شايسته سالاري و…

 مؤلفه هاي مورد نظر در مصاحبه :

1 ويژگي هاي شخصيتي و روان شناختي،

2 مهارت هاي تخصصي و فني (آشنايي با آيين نامه و مقررات)

3 مديريت و برنامه ريزي

 ساختار:

مسئوليت برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر حسن انجام كار برعهده مديران كل و رؤساي ادارات مناطق مي باشد.

وظايف گروه مصاحبه :

.1 فراهم آوردن محيط آرام و صميمانه توام با جلب اعتماد براي انجام مصاحبه.

.2 تسلط كامل بر مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به حوزه تخصصي خود

.3 سازماندهي مناسب مصاحبه ( رعايت ضوابط و مقررات، نظم، مديريت وقت، رعايت اصل رازداري، رعايت بي طرفي و… )

.4 جمع بندي امتيازات و تاييد فرمهاي مربوط و ارائه نتيجه به مسئول گروه و..

 اعضاء گروه مصاحبه داوطلبان پست مديريت مدارس :

.1 با توجه به تركيب داوطلبان پست هاي مديريت مدارس ) ابتدايي ، متوسطه اول، متوسطه نظري، فني و حرفه اي و كاردانش ( جلسه مصاحبه هريك از دوره هاي تحصيلي بهصورت مجزا تشكيل مي شود.

.2 مصاحبه در محورهاي اساسي روانشناختي شخصيت، مديريت و برنامه ريزي و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به مدارس صورت مي گيرد.

.3 مصاحبه در محور روانشناختي شخصيت از سوي يك نفر روان شناس با هماهنگي اداره مشاوره صورت مي گيرد و داراي 100 امتياز است.

.4 مصاحبه در محور مديريت و برنامه ريزي با تأكيد بر برنامه تعالي مديريت مدرسه در دوره متوسطه و برنامه تدبير در دوره ابتدايي انجام مي گيرد و داراي 100 امتياز است.مصاحبه در اين محور از سوي يك نفر متخصص صاحب نظر در حوزه مديريتي و يك نفر از مديران با تجربه ي مدارس صورت مي گيرد.

.5 مصاحبه در محور آيين نامه ها و مقررات از سوي معاونت هاي آموزشي ، پرورشي ، مالي و نمايندگان آن ها صورت مي گيرد و داراي 200 امتياز است.

زمان مصاحبه :

حداكثر زمان مصاحبه براي هر داوطلب يك تا يك و نيم ساعت مي باشد

مكان مصاحبه:

كميته منطقه موظف است با توجه به امكانات موجود يك مركز يا واحد آموزشي كه ازموقعيت مناسب و امكانات لازم ) در دسترس بودن، مكان مناسب براي پذيرش و استقرار داوطلبان، سالن انتظار،اطاق يا اطاقهاي مخصوص مصاحبه با تجهيزات مورد نياز و … ( برخوردار است را به عنوان مكان مصاحبه انتخاب كند.

اطلاع رساني :

كميته منطقه موظف است ضمن تدوين برنامه زمانبندي مصاحبه هر داوطلب ، نسبت به اطلاع رساني دقيق و بموقع اقدام نمايد. ) با توجه به زمانبندي مصاحبه ترتيبي اتخاذ شود تا داوطلبان زياد منتظر نمانند.

پذيرايي :

كميته منطقه موظف است تمهيدات لازم براي پذيرايي مختصر از داوطلبان را فراهم آورد.

عوامل اجرايي مصاحبه ازمون مدیران مدارس :

كميته منطقه يك نفر را به عنوان مسئول پذيرش و هماهنگي انجام مصاحبه تعيين مي كند. اين فرد موظف است پذيرش مطلوب داوطلبان ، پيگيري روند مصاحبه ، ساير امور مربوط به محل برگزاري و… راانجام دهد.

نكته مهم: انتظار مي رود فرايند مصاحبه به گونه اي مديريت شود تا افرادي با شايستگي هاي زير انتخاب شوند:

– شايستگي هاي شخصيتي( خود مديريتي ، مسئوليت پذيري، اعتماد بنفس، صبر و بردباري، سلامت روحي و جسمي، پاكدامني و امانتداري، انصاف و عدالت، متخلق به آداب و اخلاق اسلامي و ….)

– شايستگي هاي مديريتي و رهبري( برنامه ريزي (راهبردي و عملياتي)، مديريت منابع مالي، نظارت و كنترل، تصميم گيري، توسعه خلاقيت فردي و سازماني، توسعه ظرفيت هاي مشاركت اولياء و سازمان هاي اجتماعي، توسعه فرهنگ كار تيمي در مدرسه و …. )

– شايستگي هاي علمي 1 مربوط به آيين نامه ها و مقررات (آموزشي، پرورشي ، تربيت بدني، انجمن اوليا و مربيان ، اداري، مالي مربوط به هر يك از دوره هاي تحصيلي وفناوري ( آشنايي با سامانه هاي دانش آموزي ،حسابداري،اموال،اتوماسيون اداري ….)

– دبير كميته انتخاب و انتصاب منطقه امتياز مربوط به مصاحبه، آزمون و سوابق پرسنلي و عملكردي داوطلبين را به ترتيب “بالاترين امتياز”، تنظيم و در اختيار رياست محترم اداره قرار مي دهد تا اقدامات مقتضي مربوط به تأييديه حراست و صدور ابلاغ انجام گردد .

كميته فرايند انتخاب و انتصاب مديران مدارس

دریافت دستورالعمل مصاحبه ازمون مدیران بصورت فایل

راهنماي مصاحبه داوطلبان ازمون انتصاب مدیران

دریافت

همچنین ببینید :

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا